Kasko sigortası, günümüzde bir çok faklı şekilde tanımlanmakta olup belli çerçeveler dahilinde, genel kasko tanımları yapılmaktadır.

 

Genel olarak kasko sigortasını değerlendirdiğimizde;

Sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz (taşıtlar), römork veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin doğabilecek zararlar dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı ya da uğrayabileceği maddi zararları temin eder. Kısacası araç sahibinin karayolunda aracına gelebilecek zararlardan dolayı aracını bir sigorta şirketi ile sigorta güvencesi altına almasıdır.

Kasko Sigortası Kapsamı Nedir?

Kasko sigortasının başlıca üç teminatı vardır:

1.   Çarpma-çarpılma

2.   Yanma

3.   Çalınma

 

Kasko sigortası genel şartları izin verdiğinden, bu teminatlardan biri, ikisi veya hepsi için poliçe düzenlenebilir. Geçmişte bu üç teminat arasından bir ya da ikisini seçerek yapılan poliçeler daha yaygındı. Üç teminatı birden veren poliçelere tam kasko veya halk arasında full kasko deniyordu.

Zaman içerisinde artan rekabet koşullarıyla birlikte üç teminatın birlikte verilmesi yaygınlaştığı gibi neredeyse standart hâl aldı bunun yanı sıra,  kasko poliçeleri daha başka teminatlarla da zenginleştirildi.

Ucuz Kasko Nedir?

Kasko sigortası, bir sigorta şirketinden, diğer bir sigorta şirketine göre değişiklik gösteriyor olacaktır. Kasko poliçelerinde yer alacak olan, sigortalının TC kimlik numarası, doğum tarihi, aracın; marka, model ve tipine göre kasko fiyatlarında farklılık gösteriyor olacaktır.

Sigorta şirketlerinde de buna bağlı olarak aynı teminatlarda aynı özelliklerdeki bir poliçe diğer sigorta şirketlerinde farklı fiyatlandırmaları yapılacağından, aracınıza ait